Leczenie kanałowe

Endodoncja jest dziedziną stomatologii zajmującą się diagnozą i leczeniem chorób miazgi zęba i tkanek okołowierzchołkowych (leczenie kanałowe). Miazga (potocznie nazywana „nerwem”) zbudowana jest głównie z włókien nerwowych i naczyń krwionośnych i znajduje się w skomplikowanym systemie kanałów korzeniowych i komorze mieszczącej się wewnątrz korony zęba.

Leczenie kanałowe jest podejmowane w przypadku nieodwracalnych chorób miazgi.

Istotą takiego leczenie jest odnalezienie, opracowanie (oczyszczenie, poszerzenie) i dokładne wypełnienie specjalnym materiałem wszystkich kanałów korzeniowych jakie występują w danym zębie.

Prawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne (kanałowe) jest zabiegiem, który w wielu przypadkach umożliwia zachowanie tych zębów, które dawniej wymagałyby usunięcia. Wyleczony ząb może dalej pełnić swoje funkcje przez długie lata, lub służyć jako oparcie w przebiegu dalszego leczenia protetycznego. Nie jest dłużej ogniskiem zakażenia. Nawet jeżeli zachowamy sam korzeń może on stanowić naturalny „implant”, który z kolei możemy zastosować w odbudowie protetycznej.

Leczenie kanałowe jest zabiegiem bardzo precyzyjnym i czasochłonnym ze względu na budowę kanałów korzeniowych. W swojej praktyce posiłkuje się nowoczesnymi narzędziami (endometr – elektroniczne urządzenie służące do pomiaru długości kanału korzeniowego, lupy dające obraz w powiększeniu, mikrosilnik endodontyczny dla efektywniejszej pracy) oraz materiałami (wypełnienie kanałów gutaperką na gorąco – pewność szczelności). Każdorazowo zarówno przed jak i po leczeniu wykonuję zdjęcie RTG dla oceny poprawności leczenia. Dzięki posiadanej radiowizjografii mogę od razu na ekranie monitora ocenić efekty końcowe swojej pracy, jak i przedstawić je pacjentowi. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu co sprawia, że jest całkowicie bezbolesny.